Československá archeoastronautická asociace, z.s.

     
O ČsAAA
Stanovy
Program
Kontakt
Činnost
Publikace
Časopisy
Články
Informace
Pro zájemce  
Odkazy


ČsAAA žije ! 

 

Československá archeoastronautická asociace (ČsAAA) vznikla 12.května 1990 

 

 

 

Byla to první organizace sdružující všechny, kteří se zajímají o nevyjasněné otázky, od dávné astronautiky, přes UFO, psychotroniku až po historické záhady, kryptozoologii a další podobná témata. ČsAAA vznikla v době, kdy nové podmínky konečně umožnily sdružovat lidi různých zájmů a názorů.

  ČsAAA brzy dosáhla počtu 600 členů, začala vydávat vlastní časopis a různé publikace, pořádala semináře a díky ní poprvé navštívil Prahu Erich von Däniken.

  Tříbení názorů a zájmů vedlo později k rozpadu ČsAAA. Její štafetu převzala plzeňská odnož, pozdější Klub psychotroniky a UFO, o.s. Ten soustředil do svých řad stovky zájemců o UFO, záhady a tajemno a stal se dnes nejvlivnějším spolkem tohoto druhu v ČR.

  Právě z jeho popudu došlo
7. listopadu 2009 k obnově ČsAAA, ke změně sídla, Programu i Stanov a ČsAAA funguje v nových podmínkách jako spolek úzce zaměřený na dávnou astronautiku a historii a na kontakty se zahraničními organizacemi, především s mezinárodním Ancient Astronaut Society.

 

K 24. výročí vzniku KPUFO a 25. výročí ČsAAA bylo vydáno DVD, naplněné přednáškami a prezentacemi, které odezněly na našich různých akcích, dále filmy, e-knihami a stovkami různých prezentací ze světa. Pouze pro členy KPUFO a ČsAAA. Pište na naši adresu.

 

Od roku 2018 je na počest vzniku ČsAAA udělována Cena 12. května za zásluhy o záhadologickou a badatelskou činnost.

 

Pokud Vás zaujaly myšlenky archeoastronautiky, a zajímají Vás otázky, zkoumané ČsAAA, ozvěte se a diskutujte s námi na Facebooku! Napište nám na e-mail csaaa@kpufo.cz  

 


 

Vzhledem k totožným zájmům a zaměření KPUFO a ČsAAA, nemožnosti oddělit jejich zdroje a archivy a také k usnadnění administrativních úkonů, na základě čl. 14, Stanov ČsAAA se tato stává od 1.1.2015 součástí KPUFO.  

 


 

 

Spisovatel Erich von Däniken přijel v květnu 2014 na turné do ČR. Při té příležitosti mu byl našimi kolegy 17. května 2014 v Pardubicích předán  dar. 

  


 

 

 

 (c) ČsAAA, 2015

poslední aktualizace 

14.02.2023

 

.(c) Československá archeoastronautická asociace z.s., Borská 19, CZ 320 22 Plzeň, e-mail: csaaa@kpufo.cz * IDS: wabasim * IČO : 15888576