Československá archeoastronautická asociace

  CZ 
O ČsAAA
Stanovy
Program
Kontakt
Činnost
Publikace
Časopisy
Články
Informace
Pro zájemce
Odkazy


Program Československé archeoastronautické asociace

schválený Kongresem dne 7.11.2009

1) v badatelské oblasti
 • vymezit základní metodologický přístup k archeoastronautické problematice v ČR 
 • vytvořit přehled možných stop dávné astronautiky v ČR, přehled konkrétních nálezů a problémů. 
 • soustřeďovat názory a interpretace na jednotlivé nálezy, a přitom aktivně vyhledávat další otázky. Nevyhýbat se odlišným ani kritickým názorům. 
 • vedle hmotných nálezů analyzovat i duchovní plody kultury – mýty, pověsti, atd. ve světle archeoastronautiky 
 • podílet se na dokumentaci a prověřování dalších sporných historických a archeologických otázek v ČR 
 • inspirovat badatele v okolních zemích, zejména ve státech Evropské unie a východní Evropy, k vytvoření přehled možných stop dávné astronautiky a organizovat diskusi k vzájemnému porovnání jednotlivých bodů. 
 • ve spolupráci s dalšími spolky u nás i v zahraničí analyzovat případy UFO a AAJ v minulosti (do vzniku vzduchoplavby), porovnávat je se zahraničními přehledy. 
 • registrovat archeoastronautické teorie a nálezy v Evropě a zbytku světa 
2) v organizační oblasti
 • rozvíjet konkrétně zaměřenou spolupráci s fungujícími spolky v ČR k plnění těchto cílů. Spolupráci organizovat tak, aby nedocházelo k suplování jejich činnosti a zasahování do jejich chodu 
 • rozvinout spolupráci s badateli v ČR, stojícími mimo spolky, působící např. na internetu aj.
 • za pomoci médií, hlavně badatelských časopisů a podobně zaměřených internetových serverů informovat veřejnost a získávat další spolupracovníky.
 • snažit se o trvalý kontakt a výměnu názorů se zahraničními badateli 
 • stát se součástí archeoastronautického hnutí (vstup do AAS, zprostředkování členům informace z této organizace, především časopis).
 • vytvoření soupisu literatury 
 • využití fungujících struktur a médií k propagaci archeoastronautiky

 (c) ČsAAA, 2009

poslední aktualizace 

08.03.2014

 
06. 09. 2009   sestavil...